top of page

MEVSİMLER VE İKLİM

Herkese Açık·29 MEVSİMLER VE İKLİM

Klorofloro karbon gazı atmosfere parfümlerden yayılır. Ozon ile tepkimeye girerek, ozon tabakasındaki ozon ile reaksiyona girerek parçalanmasına neden olur. Böylece ozon tabakasında ozon derişimi azalır. Sera gazlarından olan kloroflorokarbon Küresel ısınmanın da başlıca sebeplerindendir.Ozon tabakasının incelmesinde etkili olan ana maddeler: Kloroflorokarbon (CFC), Hidrokloroflorokarbon (HCFC), Hidrobromoflorokarbon (HBFC), Halonlar, Karbontetraklorid, Metil kloroform, Metilbromürasidi’dir.

 • Elifnur Demir
  Bilgehan Emir
  CANSU KARACA
  Halil Ege

  Hakkında

  MEVSİMLER VE İKLİM konu içeriğine dair özet bilgi, kısa ders...

  bottom of page